Časté otázky

i9 ODPOVĚDI

Funkčnost a účinek i9

Je to voda se zakódovanými, pečlivě vybranými soubory informácí (pozitívních vibrácí), jako například  mantry, melodie, citáty, modlitby, světlo, čísla, barvy apod., které se navzájem ovlivňují a podílejí se na vytváření úplné harmonie.

Moderní zacházení s vodou, rozvody, armatury a znečištění způsobují, že se voda stává destrukturovanou (mrtvou) a tak ztrácí svojí přirozenou vitalitu, samočistící a antibakteriální vlastnosti. Destrukturované molekuly vody se hromadí do větších shluků, a tak se živým organismům hůře vstřebávají. Tím je tělo nucené využívat energetické zásoby a restrukturalizovat zvětšené shluky molekul, a to za účelem využívání vody pro životně důležité životní funkce. Proces informování pomáhá vrátit srukturu vody do jejího přirozeného (živého) stavu.

Kvůli stresu, nesprávné výživě, znečištění a mnoha dalším faktorům se voda v našem organismu stává destrukturovanou (ztrácí svoji vitalitu, samočistící a antibakteriální vlastnosti). To znamená, že imunitní system organismu musí tuto škodu napravit, a to využitím energetických rezerv, což způsobuje, že jsme často unavení a náchylní na nemoci. Proces informování pomáhá vrátit strukturu vody do jejího přirozeného stavu. Pití informované vody pomáhá našemu organismu vyvážit energetické hladiny, díky čemuž se cítíme svěží a máme vice energie.

Informovaná voda pomáhá organismu získat zpět jeho přirozenou rovnováhu a tím pomáhá zlepšit tělesný i duševní výkon.

Nejlepší je použít běžnou vodu z vodovodu nebo jiných zdrojů pitné vody. Může to být I voda upravená, ať už filtrací, osmózou, ionizací nebo jiným způsobem. Do láhve můžete nalít I jiné tekutiny jako džus, zelené nápoje apod.

Jakákoli tekutina, kterou nalijete do láhve, se stane informovanou. Nápoje s vysokým obsahem alkoholu nebo například šumivé nápoje, kava, čaj apod. mohou částečně změnit svou chuť.

Proces informování probíhá okamžitě, nicméně rozsáhlé testy ukazují  mírné zvýšení účinku v průběhu dalších třech hodin.

Jakmile je voda informovaná, bude si udržovat svoji přirozenou molekulární strukturu.

V případě, že informovanou vodu nalijete do hliníkové nebo plastové nádoby, postupně ztratí svoji molekulární strukturu. Jde o vliv působení nevhodných materialů.

Ne, neovlivní. Uzávěr může být uzavřený i otevřený. Ale zavřením láhve chráníte obsah vody před vnějším znečištěním.

Podle našich testů tyto poruchy nemají žádný vliv na kódování, které neutralizuje všechny negativní vlivy tím, že dochází k neutálé interakci s obsahem láhve. Dokonce ani snímač s červeným laserem  u pokladny v obchodě nepoškodí kvalitu vody. Kódování neutralizuje negativní vliv laseru, který by jinak narušil energetickou hodnotu vody a potravin v běžných obalech.

Zákal je často způsobený vodou z potrubí, kde je voda pod větším tlakem, než když je ve sklenici. Je ale pravděpodobé, že zákal vzniká I kvůli drobným bublinkám ve vodě.  Tento výskyt zákalu je zcela normální  a měl by zmizet během několika sekund.

Do dnes jsme nenašli energeticky silnejší zdroj, který by měl negativní vliv na kódování informačního štítku (kódu).

Na základě našich experomentů si voda uchovává své zlepšené vlastnosti i při skladování ve tmě, například v lednici.

Z kovů rozpuštěných ve vodě tam nejsou žádné molekuly, ale spíše ionty, převážně kladně nabité kationty, které jsou stabilní, proto se nedá hovořit o jejich rozpadu. Těžké kovy proto nejsou odstraněny.