Společně s TreeSisters zalesňujeme planetu

Podpořme svět, ve kterém je normální, aby každý chránil a obnovoval prostředí, ve kterém žije. Při příležitosti oslavy Světového dne vody, který má již od roku 1993 své pevné místo v kalendáři, a to 22. března, vznikla v roce 2021 výjimečná spolupráce mezi společností i9 a britskou charitativní organizací TreeSisters.

Vkládáme výsadbu stromů do našeho podnikání a darujeme strom pokaždé, když se prodává láhev i9.

Proč TreeSisters?

TreeSisters je globální síť, která zaměřuje svou pozornost na společenské změny a opětovné zalesňování. Každý měsíc věnuje prostředky na obnovu tropických pralesů jako vyjádření kolektivní péče o naši planetu.
Iniciativa je zároveň poselstvím pro ženy, aby si dovolili vstoupit do přirozené role vůdkyně v oblasti ochrany přírody a tak podpořily posun identity lidstva od konzumního chování k obnově. Důležitá je při tom rovnováha mezi vnitřní a vnější, duchovní a praktickou, behaviorální a ekologickou cestou k této změně.
Základem projektu je vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany, obnovy a zlepšování fyzického a přírodního prostředí se zvláštním zaměřením na ženy. TreeSisters dosud financovala výsadbu více než 15 milionů stromů na 12 místech světa, v Brazílii, Borneu, Kamerunu, Indii, Keni, Mozambiku, Madagaskaru, Nepálu a Západní Papui.

Co má společné i9 láhev a TreeSisters?

Jedním z hlavních pilířů filozofie informované i9 láhve je udržitelnost životního prostředí, které je vystavováno enormní devastaci kvůli lidské činnosti a masové výrobě. i9 láhev je vyrobena z kvalitního skla, jejím používáním tak nevytváříte odpad, který vzniká na Zemi v souvislosti s konzumací nápojů z plastových lahví, na jejichž výrobu se ročně použijí zhruba 3 miliony tun plastu. Méně než 1% veškerého plastu se recykluje a 99% plastů se spaluje nebo končí na skládce.
Z důvodu pocitu potřeby zapojit se intenzivněji do aktivit zaměřených na ochranu naší planety vznikla spolupráce, jejíž podstatou je produkce „nové zelené pokrývky“ pro naši planetu podporou vysazování nových stromů.

Jak se můžete zapojit do pomoci i VY?

Je to velmi jednoduché.

S každou Vámi zakoupenou i9 láhví zasadíme strom.

Ze srdce DĚKUJEME.

SPOLEČNĚ SÁZÍME STROMY A BUDUJEME „i9 LES“

Revitalizace vody – Harmonizace vody – Živá voda – Harmonizovaná voda – Revitalizovaná voda – Masaru Emoto – Skleněná láhev – Zdravá láhev    

PIJME VODU S ÚCTOU, LÁSKOU, VDĚČNOSTÍ…