Řešení spotřebitelských sporů (ADR)

VITAORA s.r.o.

se sídlem Pražská 807, Nové Město, 337 01 Rokycany
Identifikační číslo: 280 29 755
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 21963
provozovatel internetového obchodu PIJMEVODU.cz (www.pijmevodu.cz)
telefon: +420 775 715 000, +420 739 053 300
kontaktní emailová adresa: info@vitaora.cz


Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Vás jako prodávající informuji o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro mnou nabízené, prodávané, poskytované nebo zprostředkované výrobky věcně příslušný.

 1. Kupující jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
 2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce
  (webová adresa je http://www.coi.cz). Kontaktní údaje jsou :
  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
  telefon recepce: +420 296 366 360
  Email: podatelna@coi.cz
  Web: http://www.coi.cz
  IS DS: x7cab34
 3. Kupující – spotřebitel má možnost v případě sporů z uzavřené kupní smlouvy využít evropskou platformu pro řešení sporů on-line (dále jen „platforma pro řešení sporů“). Platformu pro řešení sporů zřídila Evropská komise za účelem nezávislého, nestranného, transparentního, efektivního, rychlého a spravedlivého řešení sporů on-line mezi spotřebiteli a podnikateli.Platforma pro řešení sporů je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (řešení spotřebitelských sporů on-line podle nařízení (EU) č. 524/2013).

V Rokycanech dne 1.6.2020

VITAORA s.r.o.
Ing. Kvido Kuželka, jednatel