TP Technologie

TP Technologie

i9_tp_poznikTP technologie je kombinací několika vědeckých procesů, při kterých dochází k ovlivnění sítě navzájem spojených molekul v různých materiálech (voda, sklo, plast, kov a další) prostřednictvím informací nebo kódu.

Díky přesné aplikaci technologie Poznik TP je možné vybrat, zesílit a vytisknout konkrétní energetické infomace (vibrace) k jakémukoli předmětu. Informace jsou vytištěné v číslech, kde každé číslo obsahuje stovky skupin informací. Konečným výsledkem je kombinace důkladně vybraných souborů informací.

TP technologie byla vyvinuta týmem světových vynálezců, kteří během 30 let vývoje a inovací této technologie obdrželi více než 90 mezinárodních ocenění a uznání. Informace obsažené v informačním štítku tedy přímo ovlivňují strukturu a kvalitu vody v i9 láhvi.

Správné zakódování informace do štítku umístěného v srdci láhve je kontrolováno striktním testovacím procesem pro každou láhev.

Uznání renomované instituce

i9_certificate

Vědci v German Institut für Elektrophotonik (Berlin) provedli s i9 láhví rozsáhlé GDV testy pomocí Kirlianové kamery. Testovali vliv vody z i9 láhve na lidské tělo. Jejich testy ukázali významné zvýšení biofotonů ve vodě“.

PDF – Certifikát

HISTORIE - autor technologie POZNIK

Vili Poznik, narozený v roce 1933 ve Slovinsku, studoval kovoobrábění a výrobu zařízení a strojů. Jeho hlavním cílem je pomáhat lidem a zlepšovat kvalitu života neboť jeho dosažené vynálezy zlepšují zdraví a pocit pohody. Při tvorbě jeho mnoha vynálezů spolupracoval s nemocnicemi, klinikami, univerzitami a vědci z různých oborů doma i v zahraničí. Ve své práci se zaměřuje na oblast fyzické medicíny a informační technologie založené na kvantové fyzice. Někdy je tato extrémně přínosná technologie nazývana technologií třetího tisíciletí. Inovace Viliho Poznika se týkají především kvality vody, vzduchu a potravin. Zvyšují především pocit pohody, zdraví a náš energetický stav. Profesí výrobní inženýr se zabývá vynálezy již přes 60let a stále vynalézá neuvěřitelné produkty, které se dají i koupit. Jeho cesta vynálezce začala již na střední škole. Vyrobil obrovské množství produktů a je průkopníkem v oblasti informačních produktů.

Poznikovy vynálezy byly vyvinuty v profesionální spolupráci s významnými nemocnicemi, klinickými centry, univerzitami z celé Evropy, USA a států bývalého Sovětského svazu. Spolupracoval též s významnými vědci různých profesí, mezi které patří např. univerzitní profesore Gerald Fischer, univerzitní profesor dr. Kokoschinegg, univerzitní prfesor dr. Jeglič, univerzitní profesor dr. Turk, profesor dr. But, academic university profesor dr. Škokljev a mnoho dalších.

Během své práce pan Poznik vytvořil 69 patentů a prototypů. Jeho práce byla široce oceňována a uznávána mezinárodní profesionální inovační komunitou, jejímž výsledkem je 93 oficiáních certifikátů, ocenění a medailí. Pravděpodobně nejuznávanějšími cenami jsou z mezinárodních výstav v Pittsburgu (USA), Německa (IENA), a Švýcarska (Ženeva), ze kterých jeho sbírka obsazuje 23 zlatých, stříbrných a bronzových medailí (více na www.poznik.com).

Chromoterapie

i9_chromo-therapy

Příroda nám poskytuje úžasná a zároveň velmi jednoduchá řešení. Chromoterapie používá barvy a světlo k vyvážení energie v lidském těle, a její doplnění po stránce psychické, emocionální, spirituální, i mentální. Nejsou to vyloženě jen barvy, které pomáhají cítit se lépe, ale energie světla, které tyto barvy odrážejí.

Vystavíme-li vodu v barevné nádobě slunečnímu záření, bude absorbovat vibrace dané konkrétní barvy. To je základní princip chromoterapie. Pomocí pečlivě vybraných informací (pozitivních vybrací) můžeme skutečně těžit z léčivých vlastností přírody.

Upozornění: U zavedených oficiálních vědeckých metod není vliv technologie Poznik Technology schopen prokázat nebo měřit její vliv. Jeho pozitivní účinek je však potvrzen uznávanými alternativními metodami, které se stále více používají po celém světě v oblasti nových věd. Vliv i9 láhve byl sledován různými analýzami po celém světě – Allium testy ve Slovinsku, GDR výzkumy na Institut pro elektrofotoniku v Berlíně, který udělil certifikát pro i9 láhev (viz výše), Foto-analýzy vodního krystalu ve Švýcarsku a další…

Revitalizace vody – Harmonizace vody – Živá voda – Harmonizovaná voda – Revitalizovaná voda – Masaru Emoto – Skleněná láhev – Zdravá láhev

Pijme vodu s láskou, úctou, vděčností…